Beste ouders 

We hebben een nieuw schoolgebouw en we hebben een nieuwe naam voor onze school en een nieuw logo: de vrije lagere school Paal, wordt 'De Buiteling'.

En die naam, De Buiteling, heeft heel wat beweging teweeg gebracht!

Toen ik aan het lerarenteam voorstelde de school een nieuwe naam te geven maar niet zomaar een naam: een naam die een visie vertegenwoordigt, is er een uitwisseling van mekaar bevruchtende ideeën ontstaan dat alleen een coherent team kan verwezenlijken.

Het is ' De Buiteling ' geworden!

Om te beginnen een verwijzing naar het verleden van Paal dat de Buiting werd genoemd en het hebzuchtige Beringen de Binning. Hebzuchtig omdat 2/3 van hun gemeentelijk budget werd geïnd in Paal.

Gelukkig voor Paal heeft Napoleon in 1802 daar een einde aan gesteld door van Paal een afzonderlijke gemeente te maken, bevrijd van de zware lasten van de Binning Beringen. Maar de naam is bij velen een begrip: wij zijn en blijven de Buiting.

Maar onze school heet 'De Buit EL ing' en het lerarenteam heeft met de keuze voor deze naam de symboliek verwoord voor de uitdagingen van onze visie op onderwijs en uit hun enthousiaste woordenwaterval heb ik enige begrippen gefilterd en bijgestuurd:

de 'B' van beweging m.a.w. vooruitgang en vernieuwing, maar ook fysiek bewegen op een buitelende speelse manier,

en de 'B' voor buitenbeentjes want iedereen mag anders zijn.

de 'U' staat voor uniek, m.a.w. enig in zijn soort want elk kind is uniek!

de 'I' staat voor innoverend, inhoudelijk sterk en interactief.

de 'T' staat voor talenten en de totaliteit van het kind. Vertrekken vanuit de talenten waarin het positieve centraal staat en dit vanuit een brede kijk op kinderen.

de 'E' voor experimenteren, exploreren en ervaringen opdoen, m.a.w. al doende/ actief leren.

de 'L' voor leerkracht: de kracht om kinderen aan te zetten tot leren. Het positieve van elke leerling zien. Zo geloof je in de groei- en ontwikkelingskansen van elke leerling. Dus onderwijs op maat van het kind.

en de 'L' voor leiding en begeleiding want iedereen moet blijven leren.   

de 'I' voor inclusief onderwijs: kinderen moeten de kans krijgen om te leren omgaan met kinderen die 'anders' zijn zodat ze integratie in de maatschappij ervaren als een normale zaak.  

de 'N' voor natuurlijke exploratiedrang aansluitend bij de activiteit van de kinderen.

En tenslotte

de 'G' voor een geïntegreerde aanpak in het onderwijs.   

 

En dan nu de vorm en de kleuren van ons logo!

Om te beginnen geeft de drie-kleur de verbondenheid en de samenwerking aan met de kleuterschool Hand In Hand.

In ons logo wentelen rood, geel en blauw om mekaar als een draaiend wiel, symbool voor beweging en dynamiek.

“De rode kleur staat voor de energie en de passie in ons allen”.

“De gele kleur voor geestdrift en logisch denken”.

“En blauw voor waardigheid en status”.

We hebben een prachtig nieuw schoolgebouw een veelzeggende naam en logo. Ook inhoudelijk is de school in beweging, aan het groeien want vernieuwen vraagt tijd en is een proces!

Geleidelijk aan zullen wij elk begrip dat elke letter van onze naam “De Buiteling” vertegenwoordigt in ons onderwijs realiseren.

Dit is ons doel en onze opdracht en dit zien wij als team in de toekomst te verwezenlijken.

 

 

Directeur en het lerarenteam